LAMA ZOPA RINPOČE.MĀCĪBAS RĪGĀ
(LAMA THUBTEN ZOPA RINPOCHE) TEACHINGS IN RIGA
ЛАМА СОПА РИНПОЧЕ. УЧЕНИЯ В РИГЕ
Scroll down for English
 
28. jūnijā
19.30-23.00 mācības
(iespējams pagarinājums)
 
29. un 30. jūnijā
16.00-18.00 mācības
18.00-19.30 pārtraukums maltītei
19.30-21.30 mācības
 
Mācību norises vieta: VEF Kvartāls
Valoda: angļu valoda ar tulkojumu latviski
 
Ieteicamais pateicības ziedojums: 80 EUR (par visu nedēļas nogali)
Sponsora vieta: 150 EUR (par visu nedēļas nogali)
 
VIETU SKAITS IEROBEŽOTS. Iesakām reģistrēties laicīgi un saņemt savu apstiprinājumu uzreiz pēc maksājuma veikšanas. Būsim pateicīgi par jebkādu papildus finansiālu vai cita veida ziedojumu šīs vizītes organizēšanā.
 

Reģistrācija: lūgums aizpildīt reģistrācijas formu:  REĢISTRĀCIJAS FORMA

Saziņai: Inese , +371 26 439 430, info@ganden.lv

Mūsu rekvizīti:
Ganden draudze (jaunā)
reģistrācijas nr. 99500003137
Swedbank, kods HABALV22
konta nr. LV84HABA0551004597372
 
English version
TEACHINGS WITH LAMA ZOPA RINPOCHE
THE INTEGRATION OF THE 5 POWERS IN LIFE AS WELL AS AT THE TIME OF DEATH
 
June 28
19:30-23:00 (Rinpoche may teach late into the night)
 
June 29 and 30
16:00-18:00 Teachings
18:00-19:30 Supper break
19:30-21:30 Teachings
 
Event takes place in : VEF Kvartals (Street Berzaunes 11a, Riga)
Suggested donation: EUR 80 (weekend), Sponsor donation: EUR 150 (weekend)
 
SPACE IS LIMITED. Registration required. Registration completed only after the payment. If you want to become a sponsor, we are grateful for any amount of additional payment.
 

Registration: please fill-up the form REGISTRATION FORM

Contacts: Ms Inese , +371 26 439 430

 

ЛАМА СОПА РИНПОЧЕ. УЧЕНИЯ В РИГЕ

(LAMA THUBTEN ZOPA RINPOCHE)июня

28. июня

19.30-23.00 учения

(возможно более позднее окончание учений)

 

  1. и 30. июня

16.00-18.00 учения

18.00-19.30 перерыв на ужин

19.30-21.30 учения

 

Место проведения учений: Квартал VEF, ул. Berzaunes 11a, Рига (VEF Kvartāls, Bērzaunes iela 11a, Rīga)

Язык: английский с переводом на латышский

Рекомендуемое подношение: 80 EUR (за все три дня учений)

Место спонсора: 150 EUR (за все три дня учений)

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО. Рекомендуем регистрироваться заранее и получить своё подтверждение сразу после произведения оплаты. Будем благодарны за любое дополнительное финансовое или другое пожертвование для организации этих учений.

Регистрация: Просим заполнить форму регистрации: ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ

Для дополнительной информации и вопросов: Инеса, +371 26 439 430, info@ganden.lv

Домашняя страница: www.ganden.lv

 

 

Наши реквизиты:

Ganden draudze (jaunā)

reģistrācijas nr. 99500003137

Swedbank, kods HABALV22

konta nr. LV84HABA0551004597372