Lama Zopa Rinpoče mācību noslēgumā Rīgā, 30. jūnijā,2019 Lama Zopa Rinpoche at the final day of the teachings in Riga, June 30, 2019

Foto: Linda Klētniece

Foto: Linda Kletniece