Prakses

  • Thumbnail for the post titled: Vadžrasattvas prakse

    Vadžrasattvas prakse

    Vadžrasattvas prakse ir ļoti spēcīga tantriska attīrīšanās prakse, kurā mēs iznīcinām un attīrām mūsu negatīvos ieradumus un pagātnē veiktās negatīvās darbības. Kad esam attī-rījušies, tad varam piedzīvot rāmāku prātu, emocijas […]