Arhivs

19. decembrī plkst. 18.00 Diskusija par tukšuma jēdzienu

Laipni gaidām visus, kuri interesējas par tukšuma jēdzienu! Diskusijas norisinās brīvi un vari atnākt arī kā klausītājs, arī tad, ja tikai nesen esi sācis grāmatu lasīt!

Šīs diskusijas paredzētas tiem, kuri padziļināti interesējas par budismu un apguvuši tā pamajēdzienus, vēlas iedziļināties tukšuma jēdziena izpratnē, kā arī tiem, kuru plauktā ir vismaz viena izlasīta vai iesākta grāmata par tukšumu, un tiem, kas vēlas pārdomāt tās saturu, meditēt un iesaistīties diskusijās par to klātienē. Iesāksim pārrunājot Gaja Ņūlanda grāmatu angļu valodā “Iepazīstot Tukšumu” (Guy Newland „Introduction to Emptiness”). Diskusijas vada Helmūts Ancāns.

Grāmatu iespējams iegādāties FPMT http://shop.fpmt.org/Introduction-to-Emptiness_p_697.html un citos tiešsaistes veikalos, to iespējams lejupielādēt elektroniski, sameklē, ierakstot google meklētājā grāmatas autoru un nosaukumu. Ganden biedriem grāmata pieejama centra bibliotēkā.

Pieteikties, info: info@ganden.lv vai pa tālr. 28682340.

 

 

24. oktobrī pl.18.00 Par meditācijas praksi- kā uzsākt meditēt un padarīt to par ieradumu. 25. oktobrī pl.18.00 mācība un meditācija par līdzjūtību, Tong Len prakse.

Otrdien, 24. oktobrī plkst. 18.00 NODARBĪBA PAR MEDITĀCIJAS PRAKSI –  KĀ UZSĀKT MEDITĒT UN IZVEIDOT ŠO PRAKSI PAR IERADUMU AR GOD. SANGJI KHADRO

Budistu meditācijas prakse un meditācijas prakse vispār ir ļoti noderīga prakse ikdienas dzīvē. Meditēt var izmantojot visdažādakās prakses. Kad esam atraduši sev piemērotāko praksi un iesākuši meditēt, mūsu ikdienas dzīvē rodas daudz neparedzētu šķēršļu. Tikptat ātri kā iesākusies, reizēm šī prakse nekļūst par ieradumu. No ilggadējas praktizētājas un mūķenes Godājamās Sangjes Khadro uzzināsim, kā to var panākt pēc iespējas ātrāk un kā to izveidot par ieradumu.

Trešdien, 25. oktobrī plkst. 18.00 MĀCĪBA UN MEDITĀCIJAS PAR LĪDZJŪTĪBU VAI TONG-LEN PRAKSE AR GOD. SANGJI KHADRO

Tong-len ir viena no spēcīgākajām dziļas līdzjūtības praksēm un ļoti noderīga budisma apgūšanas prakse praktiskai pielietošanai ikdienas dzīvē.

Visas šīs mācības notiek angļu valodā ar tulkojumu uz latviešu valodu par ziedojumiem. Aicinām ziedot skolotājiem pateicībā par mācībām, ceļa un uzturēšanās izdevumiem, kā arī centra uzturēšanai. Ieteicamais ziedojums 10 EUR par vienu vakaru (vai pēc iespējām un velēšanās).

god. Sangje Khadro

2.oktobrī plkst. 18.30 Brīvprātīgo apmācības, 3.- 5. oktobrī plkst. 18.30 Mācības, sarunas, meditācijas par Sirds sūtru

Pirmdien, 2.oktobrī plkst. 18.30-21.00 BRĪVPRĀTĪGO APMĀCĪBAS AR ENDIJU VISTREIHTU UN ŠANU TEITU 

Budisma prakse sastāv no vieduma jeb gudrības, kura rodas no rūpīgām studijām, mācībām, meditācijām, pārdomām par dzirdēto un uzkrātajiem nopelniem. Nopelni ir tikpat svarīgi, kā mācības un meditācijas. Tos varam uzkrāt aktīvi darbojoties noderīgu mērķu labā. Bez šīs darbošanās, progress budisma mācībās nav pilnīgs.

Lieliska iespēja, kā uzkrāt nopelnus, ir brīvprātīgi piedāvājot savu darbu centrā. Ir ļoti daudz dažāsu veidu, kā piedāvāt savu palīdzību, un viens no spēcīgakajiem, ir palīdzot citiem studentiem mācībās.

Dharmas centri, ir viena no labākajām vietām, kurā darboties un praktizēt. Veidojot centru par mājīgu, draudzīgu un sirsnīgu vietu, mēs veidojam vietu, kur visiem kopā satikties.

Otrdien, trešdien un ceturtdien, 3- 5. oktobrī plkst. 18.30-21.00 MĀCĪBA, SARUNAS UN MEDITĀCIJAS PAR SIRDS SŪTRU AR ENDIJU VISTREIHTU UN ŠANU TEITU 

Budas mācība par galējo atbrīvošanos no visām ciešanām – Mācība par Sirds Sūtru. Trīs vakaru laikā centīsimies izzināt dziļo mācību par tukšumu, galējo realitāteas dabu, kā to Bodisatvām mācījis Buda, palīdzot tiem sasniegt pilnīgu apgaismību.

Pilnīga apgaismība ir labākais veids, ka to palīdzēt sasniegt citiem. Visas jūtošās būtnes cieš, un tomēr neviens nevēlas just vismazākās ciešanas. Sirds Sūtra ir par to, kā visātrāk sasniegt apgaismību.

Visas pasaules problēmas rodas no neziņas un pieķeršanās savam Es. Izprotot tukšuma jēdzienu, šī neziņa tiek pilnīgi iznīcināta. Tātad, mācīties izprast tukšuma jēdzienu, ir labākais veids, kā palīdzēt pasaulei.

Mācības notiek angļu valodā at tulkojumu latviski.

Mācības notiek par ziedojumiem. Aicinām ziedot skolotājiem pateicībā par mācībām un centra uzturēšanai. Ieteicamais ziedojums 10 EUR par vienu vakaru (vai pēc iespējām un velēšanās). 

Gribu būt brīvprātīgais

3-5.10. Sirds Sūtra