Rinpočes padomi

Ieguvumi no Lam-rim retrīta

Visiem maniem dārgajiem mācekļiem un draugiem, kuri nupat pabeidza Pamata Programmu,

Es domāju, ka tas ir labākais ko jūs variet iegūt visā pasaulē – pēc divu gadu Pamata Programmas studijām, izpildīt trīs mēnešus lam-rim retrītu. Tas patiesi ir lielisks sasniegums! Uzzināt vairāk

FPMT – Izglītība un Organizācija

FPMT ir ļoti laimīga, neticami laimīga, tādēļ, ka mums ir daudz kvalificēti skolotāji, pastāvīgi centru skolotāji, kuri ir pavadījuši viņu dzīvi klosterī dzīvojot pēc ētikas un morāles principiem, sargājot viņu solījumus, viņu prātus. Studējuši plašo un daudzpusīgo budisma filozofiju, kā, visu ceļu uz apgaismību, četras augstās patiesības utt. Viņi ir ne tikai izglītoti un gudri, bet arī dzīvo praktizējot šo gudrību – tas mums ir ļoti svarīgs morāls priekšnoteikums. Tādēļ mūsu organizācija ir ļoti laimīga, ārkārtīgi laimīga. Ja jūs palūkojaties uz citiem, neskaitot tos, kuri nav buddhisti, bet pat citas buddhistu organizācijas, ja jūs novērojat tās, tad jūs varat saprast cik laimīgi mēs esam, ka mums ir daudz kvalificēti skolotāji, un līdz ar to, iespējas augsta līmeņa studijām. Šādā veidā mēs varam pakalpot visai pasaulei, dzīvajām būtnēm, ar mūsu Dharmas zināšanām un pielietošanu mēs varam apgaismot citas dzīvās būtnes, atbrīvot citus mācot viņiem Dharmu, iededzot Dharmas gaismu viņu sirdīs. Tumšos prātos, kur valda neziņa, mēs nesam Dharmas gaismu un gudrību. Es domāju, ka tas ir labākais pakalpojums ko mēs varam sniegt citām būtnēm un visai pasaulei. Uzzināt vairāk

Paldies un Priecājaties!

Visi mani dārgie brāļi un māsas!

Es tikai vēlos izskaidrot cik tas ir nozīmīgi, ka mums ir Dharmas centri un tā mēs varam palīdzēt daudzām dzīvajām būtnēm, kamēr viņām ir šis ļoti vērtīgais cilvēka ķermenis, tās pamodinot nemaldīgajiem laimes un ciešanu cēloņiem, izskaidrojot Buddhas mācības par karmu. Tā ir mūsu pieredze, un ne tikai ticība. Piedāvājot šīs mācības, mēs atveram viņu dzīves pilnīgai laimei, ne tikai šinī dzīvē, bet arī nākošajās dzīvēs, kā arī augstākajai laimei atbrīvojoties no samsāras un nepārsniedzamajai laimei sasniedzot pilnīgu apgaismību. Uzzināt vairāk