GUDRĪBAS PILNVEIDOŠANAS SIRDS SŪTRA

Sanskritā: Ārja-bhagavatī-prajnāpāramitā-hridaya-sūtra

Es paklanos Ārja Trīs Dārgumiem.

Tā es reiz dzirdēju: Bhagavāns mitinājās Radžagrihā Maitu Liju virsotnē līdz ar dižu mūku kopienu un dižubodhisattvu kopienu, un tajā laikā Bhagavāns bija iegrimis meditatīvā absorbcijā par parādībudaudzveidību, sauktu par “dziļuma parādīšanos”. Tai laikā arī cēlais Avalokitešvara, bodhisattva,dižā būtne, apcerēja dziļo gudrības pilnveidošanas praksi un izprata, ka arī pieci agregāti ir tukši no pašnoteiktas eksistences.

Tad caur Buddhas spēku cienījamais Šāriputra uzrunāja cēlo Avalokitešvaru, bodhisattvu, dižobūtni, un teica: “Kā būtu jāvingrinās labas izcelsmes dēlam, kurš vēlas uzsākt dziļo gudrībaspilnveidošanas praksi?”

Šādi uzrunāts, cēlais Avalokitešvara, bodhisattva, dižā būtne, uzrunāja cienījamo Šāradvati dēluun teica šādi: „Ja, Šāriputra, kāds dēls vai meita ar labu izcelsmi vēlas veikt dziļo gudrībaspilnveidošanas praksi, tad tiem ir skaidri jāredz šādi: tiem nevainojami jāredz arī pieci agregāti kātukši no pašnoteiktas eksistences.

Forma ir tukša. Tukšums ir forma. Forma nav atšķirīga no tukšuma, tukšums nav atšķirīgs noformas. Tāpat sajūtas, izšķirtspēja, veidojošie faktori un apziņa – visi ir tukši.

Tādējādi, Šāriputra,visas parādības ir tukšas, bez raksturīgām pazīmēm; neradītas, neizbeigtas; ne tīras, neaptraipītas; ne pilnīgas, ne nepilnīgas.Tādējādi, Šāriputra, tukšumā nav formu, nav sajūtu, nav izšķirtspējas, nav veidojošo faktoru, navapziņas, nav acu, nav ausu, nav mēles, nav ķermeņa, nav prāta, nav formu, nav skaņu, nav smaržu,nav garšu, nav sataustāmā, nav mentālo parādību. Nav acs elementa un tā tālāk līdz tam, ka navprāta elementa, un arī līdz tam, ka nav mentālās apziņas elementa. Nav neziņas un nav neziņasizzušanas un tā tālāk līdz tam, ka nav novecošanas un nāves un nav novecošanas un nāvesizzušanas. Tāpat nav ciešanu, cēloņu, izbeigšanās un nav ceļa, nav augstākās gudrības, navsasniegšanas un nav nesasniegšanas.

Tādējādi, Šāriputra, tā kā bodhisattvām nav sasniegšanas, bodhisattvas paļaujas un mīt gudrībaspilnveidošanā ar neaptumšotu prātu un bez bailēm. Pilnīgi aizgājuši viņpus kļūdīšanās, viņisasniedz gala punktu – nirvānu. Visi Buddhas, kas mīt trijos laikos, sasnieguši pilnunepārspējamo, pilnīgo apgaismības atmodu, paļaujoties uz dziļo gudrības pilnveidošanu.

Tādējādi gudrības pilnveidošanas mantra, augstākās zināšanas mantra, nepārspējamā mantra,nesalīdzināmajam līdzīgā mantra, visas ciešanas nomierinošā mantra ir patiesa, jo tā navmaldinoša. Gudrības pilnveidošanas mantra ir pasludināta:

TADJATHĀ – (OM) GATE GATE PĀRAGATE  PĀRASAMGATE BODHI SVĀHĀ

Šāriputra, bodhisattvām, dižajām būtnēm šādi jāvingrinās dziļajā gudrības pilnveidošanā.” Tai brīdī Bhagavāns pārtrauca meditatīvo absorbciju un uzteica cēlo Avalokitešvaru, bodhisattvu,dižo būtni, teikdams: „Labi teikts, labi teikts, dēls ar labu izcelsmi! Tieši tā, kā tu norādīji, tiešitādā veidā ir jāveic dziļā gudrības pilnveidošanas prakse – tad arī visi tathāgatas priecāsies.”

Tad, kad Bhagavāns bija bildis šo vārdus, ielīksmojās cienījamais Šāradvatiputra un cēlaisAvalokitešvara, bodhisattva, dižā būtne, un visi tur sanākušie, un arī pasaules dievi, cilvēki,pusdievi un gandharvas, un visi augstu slavēja šos Bhagavāna vārdus.

Pēcvārds: Ņemts no FPMT Prayer book. No angļu valodas tulkojusi Ganden tulku grupa.

Sirds sutra LV