10.-11.oktobrī VS Dalailamas mācības Latvijā

Viņa Svētība Dalailama dāvās mācības par Dharmakirti slavenā sacerējuma “Pramanavarttika” (Dignagas traktāta par patieso izziņu komentāri) 2. nodaļu. Šajā nodaļā rodama atbilde uz cilnes jautājumu, kas nodarbina katru nopietnu garīgo praktizētāju: vai augstākais garīgo meklējumu mērķis – apgaismība – ir sasniedzams? Tajā sniegts loģisks pamatojums iepriekšējo un nākamo dzīvju esamībai, kā arī Šakjamuni Budas pamatmācības par Četrām cēlajām patiesībām (par ciešanām; ciešanu cēloņiem; pilnīgas ciešanu izbeigšanas iespējamību; ciešanu pārvarēšanas ceļu). http://www.dalailama.lv/

dalai-lama1