2.oktobrī plkst. 18.30 Brīvprātīgo apmācības, 3.- 5. oktobrī plkst. 18.30 Mācības, sarunas, meditācijas par Sirds sūtru

Pirmdien, 2.oktobrī plkst. 18.30-21.00 BRĪVPRĀTĪGO APMĀCĪBAS AR ENDIJU VISTREIHTU UN ŠANU TEITU 

Budisma prakse sastāv no vieduma jeb gudrības, kura rodas no rūpīgām studijām, mācībām, meditācijām, pārdomām par dzirdēto un uzkrātajiem nopelniem. Nopelni ir tikpat svarīgi, kā mācības un meditācijas. Tos varam uzkrāt aktīvi darbojoties noderīgu mērķu labā. Bez šīs darbošanās, progress budisma mācībās nav pilnīgs.

Lieliska iespēja, kā uzkrāt nopelnus, ir brīvprātīgi piedāvājot savu darbu centrā. Ir ļoti daudz dažāsu veidu, kā piedāvāt savu palīdzību, un viens no spēcīgakajiem, ir palīdzot citiem studentiem mācībās.

Dharmas centri, ir viena no labākajām vietām, kurā darboties un praktizēt. Veidojot centru par mājīgu, draudzīgu un sirsnīgu vietu, mēs veidojam vietu, kur visiem kopā satikties.

Otrdien, trešdien un ceturtdien, 3- 5. oktobrī plkst. 18.30-21.00 MĀCĪBA, SARUNAS UN MEDITĀCIJAS PAR SIRDS SŪTRU AR ENDIJU VISTREIHTU UN ŠANU TEITU 

Budas mācība par galējo atbrīvošanos no visām ciešanām – Mācība par Sirds Sūtru. Trīs vakaru laikā centīsimies izzināt dziļo mācību par tukšumu, galējo realitāteas dabu, kā to Bodisatvām mācījis Buda, palīdzot tiem sasniegt pilnīgu apgaismību.

Pilnīga apgaismība ir labākais veids, ka to palīdzēt sasniegt citiem. Visas jūtošās būtnes cieš, un tomēr neviens nevēlas just vismazākās ciešanas. Sirds Sūtra ir par to, kā visātrāk sasniegt apgaismību.

Visas pasaules problēmas rodas no neziņas un pieķeršanās savam Es. Izprotot tukšuma jēdzienu, šī neziņa tiek pilnīgi iznīcināta. Tātad, mācīties izprast tukšuma jēdzienu, ir labākais veids, kā palīdzēt pasaulei.

Mācības notiek angļu valodā at tulkojumu latviski.

Mācības notiek par ziedojumiem. Aicinām ziedot skolotājiem pateicībā par mācībām un centra uzturēšanai. Ieteicamais ziedojums 10 EUR par vienu vakaru (vai pēc iespējām un velēšanās). 

Gribu būt brīvprātīgais

3-5.10. Sirds Sūtra