Dzīvnieku atbrīvošana

1. Kāpēc mēs slimojam un priekšlaicīgi mirstam?

 

Šajā dzīvē mēs varbūt esam nogalinājuši dzīvniekus (ieskaitot kukaiņus), bet iepriekšējās dzīves bez šaubām esam nogalinājuši gan dzīvniekus, gan cilvēkus, gan citas būtnes. Nogalināšanas karmiskie rezultāti ir atdzimt smagu ciešanu sfēras, piemēram, ellēs, bet, ja atdzimstam kā cilvēks, tad varam piedzīvot, ka mūžs ir īss – varbūt kāds mūs nogalina, jeb saslimstam ar smagu slimību, jeb notiek negadījums, piemēram, avārija.

Ir svarīgi saprast, ka galvenie cēloņi visam, ko mēs piedzīvojam, ir mūsu pašu motivētās darbības – karma. Mēs slimojam un ciešam negadījumus tādēļ, ka esam radījuši tādu karmu. Vīrusi, baciļi, laiks, ēdiens, dabas stihijas, avārijas u.t.t ir tikai apstākļi, kuri atļauj radītām karmām briest. Zāles un citas ārstēšanas metodes var līdzēt tikai ja ir karma atveseļošanai. Sevišķi smagu slimību gadījumā ir nepieciešams izbeigt galveno cēloni – to karmu.

2. Vai var ko darīt lietas labā?
Negatīvu karmu var attīrīt pielietojot 4 pretspēkus:
a. pieņemt patvērumu pie (uzticēties/paļauties) apgaismotām būtnēm un citām svētām būtnēm un radīt bodhičittu jeb universālu līdzjūtību pret visām cietējām būtnēm
b. nožēlot neprasmīgi radītās negatīvās darbības
c. veikt pozitīvas darbības
d. solīt/apņemties neatkārtot tās darbības uz izvēlētu laika posmu

Tad, kad kāds ir jau slims vai ievainots, ir grūti apstādināt to cēlonisko karmas briešanu, un jāpielieto īpaši spēcīgas pozitīvas darbības. Viena spēcīga metode ir tong-len prakse (citu ciešanu uzņemšana uz sevis un savas laimes atdošana citiem). Dzīvnieku glābšana ir vēl otra.

3. Kāpēc strādā dzīvnieku glābšana?
Citu cietēju būtņu nogalināšana rada smagu negatīvu karmu, turklāt citu būtņu dzīvības aizsargāšana un glābšana rada spēcīgu pozitīvu karmu, kuru rezultāti ir atdzimšana laimīgās sfēras, piemēram, kā cilvēks, ilgs mūžs un laba veselība. Nogalināšanu motivē paš-lološana, citu glābšanu motivē citu-lološana. Tātad, ja kaut kas draud mūsu dzīvībai, ir svarīgi attīrīt to karmu, kas ir tā galvenais cēlonis. To var panākt, glābjot citu būtņu dzīvību 4 pretspēku ietvaros, un to pozitīvo karmu veltot tam mērķim.

4. Vai šādā veidā var arī palīdzēt citiem?
Kaut mēs paši radām karmu, un paši piedzīvojam to rezultātus, ja mēs radam īpaši spēcīgu pozitīvu karmu un to rezultātu veltam citam, tas maina apstākļus un var palīdzēt ātrāk nobeigt tā rezultātu piedzīvošanu. Tās var strādāt īpaši ja ir tuvās karmiskai saites ar to otru cilvēku/būtni.

5. Kāpēc Lama Zopa Rinpoče iesaka veikt prakses to dzīvnieku labā kurus izglābj?
Glābjot dzīvniekus, mēs radam pozitīvu karmu sev, kas dos mums labumu gan šī dzīvē, gan nākamās dzīvēs, gan nirvānas un apgaismības sasniegšanai. Labums, ko tas dod tiem dzīvniekiem, ir tikai viņu tagadējai dzīvei – tas nepalīdz viņiem nākamās dzīvēs, nepalīdz viņiem atbrīvoties no samsāras un sasniegt apgaismības svētlaimi. Bet, ja mēs veicam viņiem prakses, izmantojot svētus objektus, spēcīgas mantras u.t.t, pirms mēs viņus atbrīvojam dabā, tas dos viņiem lielu labumu tālākai nākotnei, līdz pat apgaismības sasniegšanas. Taču ir ļoti labi veikt tādas prakses arī mājas un citiem dzīvniekiem arī kad viņiem nekas nedraud!

– Uldis Balodis, Nepālā, 2008.g. janv.