08.-10. marta Tāras prakse un Trīs galvenie ceļa aspekti. God. Robīna. March 8-10 , 2019 Buddha TARA and The three principal aspects of the path. Ven. Robina Courtin

Buddha Tāra ir šķēršļu iznīcinātāja un labo aktivitāšu veicinātāja.

Kad Tārai jautāja kādā veidolā viņa visvairāk vēlas pārdzimt nākamajā dzīvē, viņa atbildēja – par SIEVIETI. Tibetas Budismā tāda atbilde ir negaidīta, bet Tārai bija liela apņemšanās un spēks, viņa zināja, ka pārdzimstot atkal un atkal par sievieti, viņa varēs sasniegt vēl vairāk!

Godājamās Robīnas mācības iesākas tieši 8. martā un feministei piestāv runāt par sievišķo Buddhas aspektu.
Mācības visas nedēļas nogales laikā ir par Tibetas Budisma mācībām un tieši par Tāras praksi.
Visas Buddhas mācības un prakses, no A līdz Z tiek īstenotas ar galējo mērķi sasniegt Buddhas dabu jeb apgaismību. Lai praktizētu Vadžrajānu tās augstākajos līmeņos, kuros izkopj ieradumu redzēt sevi kā Buddhu, piemēram Buddhu Tāru, mums vispirms ir jāklausās sūtru mācības un jāmeditē tā, lai veicinātu atteikšanos no ciešanām un to cēloņiem, un attīstītu bodičitu (tulkojumā: apgaismots prāts un liela vēlēšanās palīdzēt citiem atbrīvoties no ciešanām), kā arī gudrību, kas palīdz iznīcināt ciešanu sakni un realizēt tukšuma izpratni.
Retrīta laikā klausīsimies, meditēsim par šiem jēdzieniem, koncentrēsimies uz Buddhas Tāras, sievišķo visu buddhu spēka manifestāciju. Veicot šo praksi, attīstīsim mūsu pārliecības un spēka potenciālu, spēju uzsākt darbības, tikt pāri šķēršļiem, lai beigās būtu veiksmīgi un pilni ar visu to enerģiju, kas mums nepieciešama!

Par godājamo Robīnu: Katoļu garā audzinātā, bijusī politiskā aktīviste un feministe god. Robīna Kortina kļuva par budistu mūķeni 1978. gadā. Daudzu gadu garumā, ceļojot un pasniedzot budisma mācību visā pasaulē, viņa sagrauj visus priekšstatus par to kādai jābūt budistu mūķenei, viņas pasniegšanas stils, spēcīgā personība un tiešums atstāj neizdzēšamu iespaidu ikkatrā, kuru viņa satiek.

Pēc 14 gadu ilgas Atbrīvošanas Cietuma Projekta ( tulk. no Liberation Prison Project) vadīšanas, palīdzot tūkstošiem ieslodzīto gan Amerikā, gan Austrālijā, 2009. gadā god. Robīna nodevusi šo pienākumu veikšanu kolēģei Austrālijā. Arī šodien viņa turpina uzturēt sakarus ar daudziem seniem draugiem cietumos.

  • 08. marts plkst.19.00-21.00, 09.-10. marts plkst. 10.00-16.00
  • Informācija par skolotāju lasāma šeit.
  • Pateicības ziedojums par vakara nodarbību:  EUR ~10, pilnu dienu EUR ~20, visu nedēļas nogali EUR ~40
  • Pieteikties – info@ganden.lv vai 371 26 375 878
  • Studentiem, kas piedalīsies nedēļas nogales mācībās tiks nodrošināts mācību materiāls, vēlāk tas būs pieejams pdf. formātā visiem.

 

 

 

 

 

 

Sign up for the retreat in Riga with Venerable Robina Courtin!

March 8-10 , 2019
BUDDHA TARA AND THE THREE PRINCIPAL ASPECTS OF THE PATH

The topic for Venerable Robina weekend teachings is dedicated to Buddha Tara for the 8th March the International Women’s Day.

The participation is fully donation based, suggested donation for 1
evening is EUR 10 and the full day is EUR 20 or for the whole weekend
Friday to Sunday EUR 40 in total.

BUDDHA TARA AND THE THREE PRINCIPAL ASPECTS OF THE PATH

All Buddha’s teachings and practices, from A to Z, are for the purpose
of the final result of buddhahood, perfection. In order to practice the
most advanced levels in the Vajrayana, in which we cultivate the habit
of seeing ourselves as a Buddha, such as the female buddha, Tara, we
first need to listen to and meditate on the sutra teachings that enable
us to develop renunciation of suffering and its causes, bodhichitta, and
the wisdom that enables us to cut root of all suffering by realizing
emptiness.

During this retreat we will listen to teachings and meditate on all
these points, including Buddha Tara, the manifestation in a female of
the power of all the buddhas. With this practice we cultivate our
potential for confidence and power, the ability to act, to cut through
the obstacles, to be successful – energy that we all need.

Teachings will take place at Buddhist Meditation center Ganden in Riga,
Latvia, 11 -1 Miera Street, entrance door code: 3254a,

Sing up: info@ganden.lv or 371 26 375 878