Vadžrasattvas prakse

vajrasattvaVadžrasattvas prakse ir ļoti spēcīga tantriska attīrīšanās prakse, kurā mēs iznīcinām un attīrām mūsu negatīvos ieradumus un pagātnē veiktās negatīvās darbības. Kad esam attī-rījušies, tad varam piedzīvot rāmāku prātu, emocijas un dzīvi.

101 zilbes mantra:

OM VADŽRASATTVA SAMAJĀ MANUPALAJĀ / VADŽRASATTVA TVENOPATIŠTĀ / DRIDHO ME BHAVĀ / SUTOŠAJO ME BHAVĀ / SUPOŠAJO ME BHAVĀ / ANURAKTO ME BHAVĀ / SARVA SIDDHIM ME PRAJAČA / SARVA KARMA SU ČAMĒ / ČITTAM ŠRIJAM KURU HŪM / HA HA HA HA HŌ / BHAGAVĀN SARVA TATHAGATA / VADŽRA MAME MUNČA / VADŽRA BHAVA MAHĀ SAMAJA SATTVA AH HŪM PHET