Skolotāja Ulda Baloža vadītais kurss “Ievads budisma domāšanā un meditēšanas metodēs” 2008. gada pavasarī

1.nodarbība 06.03.2008. 53,1 MB Internetā klausāms ieraksts
2.nodarbība 13.03.2008. 68,2 MB Internetā klausāms ieraksts
3.nodarbība 20.03.2008. 58,9 MB Internetā klausāms ieraksts
4.nodarbība 27.03.2008. 74,4 MB Internetā klausāms ieraksts
5.nodarbība 03.04.2008. 62,7 MB Internetā klausāms ieraksts
6.nodarbība 10.04.2008. 69,7 MB Internetā klausāms ieraksts
7.nodarbība 15.04.2008. 56,4 MB Internetā klausāms ieraksts
8.nodarbība 23.04.2008. 68,8 MB Internetā klausāms ieraksts