2022.g. 13. jūnijā plkst. 20.00 Dimanta sūtras iesvētības ar Geši Thubten Šerabu

Jau iemīļotais skolotājs Geše Thubten Šerabs ir piekritis mums sniegt ļoti vērtības sūtras iesvētības – laipni aicinām to saņemt no viņa!
2022. g. 13. jūnijā plkst. 20.00
Šo iesvētību var saņemt ikviens, pat tie, kas tikai šodien ir sākuši interesēties par budismu.
Tā vēl vairāk noderēs budisma praktizētājiem.
Jūlijā šai plānojam 4-5 tikšanās ar skolotāju, kur viņš paskaidros šīs sūtras nozīmi un noderīgumu.
Uz tikšanos!
Ganden budisma meditācijas centrs