Paldies un Priecājaties!

Visi mani dārgie brāļi un māsas!

Es tikai vēlos izskaidrot cik tas ir nozīmīgi, ka mums ir Dharmas centri un tā mēs varam palīdzēt daudzām dzīvajām būtnēm, kamēr viņām ir šis ļoti vērtīgais cilvēka ķermenis, tās pamodinot nemaldīgajiem laimes un ciešanu cēloņiem, izskaidrojot Buddhas mācības par karmu. Tā ir mūsu pieredze, un ne tikai ticība. Piedāvājot šīs mācības, mēs atveram viņu dzīves pilnīgai laimei, ne tikai šinī dzīvē, bet arī nākošajās dzīvēs, kā arī augstākajai laimei atbrīvojoties no samsāras un nepārsniedzamajai laimei sasniedzot pilnīgu apgaismību.

Cik laimīgs un priecīgs esmu es! Cik laimīgi un priecīgi esam mēs!

Mēs pamodinām dzīvās būtnes izskaidrojot kas ir līdzcietība, līdzcietības nozīmi un kā to izveidot. Tā viņas iegūst nepārsniedzamo laimi sasniedzot pilnīgu apgaismību un palīdz sasniegt apgaismību neskaitāmām citām dzīvajām būtnēm attīrot visus viņu piesārņojumus un uzkrājot visas labās īpašības.

Cik laimīgs un priecīgs esmu es! Cik laimīgi un priecīgi esam mēs!

Mēs pamodinām dzīvās būtnes izskaidrojot viņām budisma pamatu – divas patiesības, konvencionālo un absolūto (sākotnējo) – un izskaidrojot ‘Es’ patieso dabu, agregātus un citas parādības. Tas viss ir savstarpēji atkarīga rašanās jeb tukšums. Izprotot tukšumu, dzīvās būtnes var saprast konvencionālo patiesību kā parādības eksistē, nevis kā halucinētājs prāts, bet saskaņā ar augstāko gudrību kas saskan ar īstenību.

Tas piedāvā dzīvajām būtnēm iespēju atbrīvoties no samsāras un dod viņām pārliecību, ka viņas noteikti var sasniegt galīgo brīvību, klausoties mācības un meditējot par tām, tādejādi izveidojot un īstenojot gudrību, kas tieši izbeidz visus raupjos un netveramos piesārņojumus. Īstenojot augstāko gudrību, kas tieši izprot tukšumu – vienīgā gudrība, kas tieši attīra raupjos un netveramos piesārņojumus no mentālās plūsmas – sniedz dzīvajām būtnēm neaptveramo brīvību sasniegt pilnīgu apgaismību un izbeigt visas ciešanas.

Cik laimīgs un priecīgs esmu es! Cik laimīgi un priecīgi esam mēs!

Šādā veidā mēs atveram dzīvo būtņu augstākās gudrības aci pamodinot viņas izprast kā samsāras un tās prieku daba ir tikai ciešanas. Mēs viņas iedvesmojam atbrīvoties no ciešanām, ko sagādā elles, izsalkušo garu, dzīvnieku, cilvēku, suru un asuru pasaules un sasniegt augstāko, mūžīgo laimi, ko sagādā pilnīga atbrīvošanās. Šādi mēs atbrīvojam viņas no samsāras cietuma, no samsāras sprosta, saistītas ar maldiem un karmu kopš neminamiem laikiem. Mēs viņas arī atbrīvojam no samsāras priekiem, norādot, kā šiem priekiem ir tikai ciešanu daba, kā samsārai – vēlmju, formu un bezformu pasauļu agregātiem – ir tikai ciešanu daba, kas radīta maldu, karmas, neskaidra prāta un traucētāju domu ietekmē. Visām samsāras pasaulēm ir jau sākotnēji ieausta, pieaugošu ciešanu daba.

Mēs pamodinām dzīvās būtnes dodot viņām iespēju klausīties Visvarenā, mūsu cienījamā, līdzcietīgā Skolotāja Šakjamuni Buddhas mācības; pārdomāt šīs mācības, meditēt par tām un īstenot norādīto ceļu.

Dodot viņām iespēju klausīties, pārdomāt un meditēt par mācībām, kas izskaidro Četras Augstās Patiesības, sniedz viņām skaidru izpratni, kas īsti atbrīvošanās ir un norāda ejamo ceļu lai to panāktu. Mēs mācam kā novērst ne tikai sāpju ciešanas un maiņu ciešanas (samsāriski prieki), bet arī kā paliekoši atbrīvoties no galvenajām ciešanām, kas ir pamatā divām iepriekšējām, tas ir no samsārā ieaustajām, pieaugošajām ciešanām, šādi dodot viņām pilnīgu definīciju par atbrīvošanos un kā to panākt.

Cik laimīgs un priecīgs esmu es! Cik laimīgi un priecīgi esam mēs!

Mēs mācam labajām, vērtīgajām dzīvajām būtnēm tantras ceļu – slepeno mantru; Vadžrajānu – atbrīvojot tās no visām ciešanām un to cēloņiem un vedot tās pretim pilnai apgaismībai, ne tikai ātri, bet visātrākā veidā.

Cik laimīgs un priecīgs esmu es! Cik laimīgi un priecīgi esam mēs!

Mēs esam cēlonis dzīvajām būtnēm sastapt garīgo vadītāju – kvalificētu skolotāju, kurš viņām rāda īsto ceļu, pielieto dzīvē augstākās morālās mācības, pilnīgi un bez kļūdām izskaidro ceļu uz apgaismību un vada tās uz atbrīvošanu un pilnīgu apgaismību.

Cik laimīgs un priecīgs esmu es! Cik laimīgi un priecīgi esam mēs!

Mēs ne tikai mācam dzīvajām būtnēm plašu, tīru izpratni par sūtru un tantru, bet arī visa Pakāpeniskā Ceļa sakārtojumu un viena cilvēka pakāpenisko praksi sasniegt apgaismību, kas saskaņo visas 84,000 Buddhas mācības un ļoti atvieglo dzīvo būtņu rīcību sasniegt apgaismību bez kādām neskaidrībām.

Cik laimīgs un priecīgs esmu es! Cik laimīgi un priecīgi esam mēs!

Šādā veidā Dharmas centram ir ļoti liela nozīme uzņemoties atbildību par visu dzīvo būtņu mieru un laimi, sevišķi par tiem šinī pasaulē.

Cik laimīgs un priecīgs esmu es! Cik laimīgi un priecīgi esam mēs!

Sirsnīgs paldies direktoram, skolotājiem, visiem dārgajiem biedriem un organizētājiem, visiem mācekļiem, ikdienas meditētājiem, tiem, kuri kalpo ar lielu nodošanos Skolotāja Šakjamuni Buddhas mācībām un visām dzīvajām būtnēm.

Ar lielu mīlestību un lūgšanām,
Lāma Zopa Rinpoče

Pēcvārds: Diktēts cien. Holijai Ansetai, Maitrejas Institūtā, Holandē, 30.08.04 kā priekšvārds žurnālam, ko izdeva Amitabhas Buddhisma Centra jaunās ēkas atklāšanai, Singapūrā.
Latviski tulkoja Jānis Balodis