Ieguvumi no Lam-rim retrīta

Visiem maniem dārgajiem mācekļiem un draugiem, kuri nupat pabeidza Pamata Programmu,

Es domāju, ka tas ir labākais ko jūs variet iegūt visā pasaulē – pēc divu gadu Pamata Programmas studijām, izpildīt trīs mēnešus lam-rim retrītu. Tas patiesi ir lielisks sasniegums!
Veids kā šī Pamata Programma ir organizēta, ar trīs mēnešu retrītu to nobeidzot, ir ļoti, ļoti speciāls. Protams, dažādu zemju universitātēs, ir iespējams studēt Buddhistu filozofiju, bet retrīts tur nav iesaistīts. Praktizēšanās nav iesaistīta.

Šīs divas lietas – studijas un prakse – ir vissvarīgākās prāta iepazīstināšanai ar ceļu uz apgaismību. Studijas un prakse dod īsto buddhadharmas izpratni. Šādā veidā jūs kļūstat īstais prāta zinātnieks. Pat lielajos klosteros kur ir daudzpusīgas mācības par ceļu uz apgaismību, pēc eksāmeniem nav tāda lieta kā organizēts retrīts par mācītajiem Dharmas priekšmetiem, izņemot ja kāds pats to izkārto, bet, saskaņā ar manu nepareizo ieskatu, daudzi mūki to neizdara.

Daži mūki, kamēr viņi mācās klosterī, praktizē un meditē par pakāpenisko ceļu, tāpat kā Dromtonpa to darīja: ‘Kamēr es klausos, es pārdomāju. Kamēr es pārdomāju, es meditēju.’ Mums ir arī moderni piemēri, kā Gešī Rabtens un Lama Ješī. Kamēr Gešī Rabtens klausījās Madjamakas klasē, viņš guva pilnīgu izpratni par tantras iesākuma posmu. Lūgšanu laikā, mācību telpā kopā ar citiem mūkiem, viņš skaidri redzēja sevi Jamantākas izskatā. Gešī Rabtens pastāstīja šo gadījumu nesenam lielam meditatoram Džampam Vangduam, kurš agrāk dzīvoja šinī klosterī, bet vēlāk dzīvoja kādā noslēgtā vietā meditējot un pārtika no ziedu tabletēm. Džampa Vangdu turpināja savas meditēšanas Indijā un guva lielus panākumus.

Septiņu gadu Maģistra Programmai es ieteicu izpildīt vienu gadu lam-rim retrītu. Beigās, daži to izdarīja, bet izpildīja tikai deviņus mēnešus. Citi gribēja to darīt, bet citi nesaprata kā un tādēļ nevēlējās to darīt. Tie, kuri izdarīja retrītu, atklāja savās sirdīs lielu ieguvumu. Studentiem, kuriem nav interese par retrītu un mācību pielietošanu, ir jāsaprot, ja viņi vēlas kaut ko savām sirdīm, ja viņi mīl sevi un vēlas darīt kaut ko lai ietekmētu savas sirdis, piepildītu savas sirdis ar lielu apmierinātību, dziļu prieku un nozīmi, ka tas nāk no retrīta un mācību pielietošanas.

Es esmu ļoti, ļoti priecīgs. Lai gan iesākumā bija zināmas grūtības, tomēr jūs visi pieņēmāt manu padomu izpildīt lam-rim retrītu, un tā jūs paši to izjutāt savās sirdīs.

Tas saskan ar Lamas Congkāpas padomu. Lama Congkāpa teica: „Sākumā – jums ir daudz jāklausās plašās mācības. Pa vidu – visas plašās mācības ir jāpieņem kā padomi un jāpielieto. Beigās – praktizējat visu dienu un visu nakti. To visu es novēlu Buddhas mācību uzplaukumam.” Tā redziet, tas saskan ar to ko jūs esat darījuši, laikam es neesmu neprātīgs! Jūs visi esat studējuši plašās Buddhas mācības, un jūs esat tās pielietojuši praktizējot lam-rim, pakāpenisko ceļu uz apgaismību.

Kadampas meistaru lam-rim mācībās ir minēts – kad jūs klausāties, izskaidrojat un pārdomājat lam-rim, jūs satricināt visas Buddhas mācības. Tas nozīmē, ka lam-rim ir pats Buddhas mācību kodols. Tas ir parasti lietotais izteiciens.

Kā redzams, šeit vairs nav neziņas. Pēc visu piecu traktātu studijām, neskaidrību vairs nav. Jūs nesakiet, „Es nezinu kā praktizēt.” Šāda veida neskaidrības notiek arī ar daudziem tibetiešiem – neziņa kā praktizēt vai kā saskaņot viņu studijas, jo ir neskaidrības par lam-rim. Pēc plašām studijām viņi nezin kā meditēt un tad dažkārt ir jājautā citam lamam vai citai tradīcijai kā meditēt.

Kādēļ darīt lam-rim retrītu? Tādēļ, ka ikviena Buddhas mācība, visos trijos mācību veidos, pat viena zilbe parādās kā instrukcija, kā vienas personas prakse apgaismības sasniegšanai. Pat vienu zilbi nedrīkst izlaist no Buddhas mācībām. Ikviena atsevišķa Buddhas vārda galvenais mērķis ir nomierināt prātu, jo jūsu sirds un prāts ir visu samsāras ciešanu radītāji, ieskaitot trīs zemākās sfēras. Tādēļ, kad jūs pārveidojat jūsu sirdi, jūs esat jūsu laimes un miera, atbrīvošanās un apgaismības radītājs.

Bet kādēļ tieši lam-rim retrītu? Tādēļ, ka tam ir ļoti speciālas spējas nomierināt prātu. Prāts ir cēlonis visu dzīvo būtņu visām ciešanām, un no prāta rodas visas ciešanas un problēmas tagad un nākotnē. Ja jūs to analizējiet visas savas dzīves laikā, tad jūs to skaidri redzēsiet. Jūs varat arī to saprast no Buddhas pamācības:

Nedariet nevienu ļaunu darbu,
Dariet tikai labus darbus.
Savaldiet savu prātu –
Tā ir Buddhas mācība.

Lai arī ko jūs dariet, ja tas nenomierina maldus, tad tā nav Dharma.

Un vēlreiz, no manas sirds dziļumiem, ar manām abām rokām, ar maniem desmit pirkstiem saliktiem pie sirds, es pateicos jums visiem biljonu reizes. Ko jūs esat darījuši ir labākā dāvana, labākais ziedojums visiem Buddhām un bodhisatvām. Darīt šāda veida retrītu – nomierināt prātu ar lam-rim palīdzību – ir labākais ziedojums, labākais ieguvums visām dzīvajām būtnēm un labākais veids radīt pasaulē mieru.

Lama Zopa

Pēcvārds: Vēstule Pamata Programmas studentiem Lamas Congkāpas Institūtā, Itālijā. 14.augustā,2007.
Diktēta Cien. Rodžeram Kunsangam.
Tulkojis Jānis Balodis, Austrālijā.