Kā praktizēt: Saīsināts padoms, kā praktizēt visās mūsu dzīvēs

Kāda FPMT studiju grupa lūdza Rinpočes svētību un, ja iespējams, vēstījumu grupai. Rinpoče atbildēja:

Sveicināti mani dārgie studenti…
kuru dzīves mērķis ir sasniegt apgaismību un atbrīvot visas dzīvās būtnes no samsāras okeāna un vadīt tās uz pilnu apgaismību. Tādejādi dzīve kļūst ļoti svētīga. „Visas dzīvās būtnes” iekļauj arī jūs pašus.Es esmu ļoti priecīgs, ka jūsu sirdis ir atvērtas meklēt jaunu ceļu, jaunu laimi, Dharmas laimi. Sevišķi augstāko laimi – atbrīvošanos no samsāras un pilnīgu apgaismību.

Jums ir jāzina, ka dzīve ko jūs šoreiz esat sasnieguši, ir atkārtoti ļoti grūti sasniedzama. Pat vienreiz tas ir ļoti grūti. Mēs sakām lūgšanas lai iegūtu šo perfekto cilvēka ķermeni, kas ir raksturots ar 8 brīvībām un 10 pilnībām. Mēs esam skaitījuši daudzas lūgšanas par to. Pagātnē mēs dzīvojām tīrā morālē un praktizējām labdarību lai sasniegtu šo perfekto pārdzimšanu. Tā mēs radījām šos cēloņus, kā arī dzīvojām tīrā morālē, kas ir ļoti grūti. Mēs to izdarījām, tas ir brīnums. Bet tas nepaliek mūžīgi un var izbeigties kuru katru brīdi. Tādēļ, mums nekavējoties ir jāpielieto Dharma jo mēs nevēlamies ciešanas, bet tikai laimi un mūsu galvenais mērķis ir apgaismot visas dzīvās būtnes. Šoreiz mēs brīnišķi esam sastapuši tibetiešu budismu. Šis tibetiešu budisms ir Mahājāna. Tas ietver Hinajānas mācības lai atbrīvotos no samsāras un Mahājānas mērķi kļūt apgaismotam visu dzīvo būtņu labā. Tantra ir arī ietverta, ne Hindu tantra, bet budisma tantra, kas dod, ar augstāko jogas tantru, iespēju sasniegtu apgaismību vienas dzīves laikā. Pat šajā pagrimšanas laikmetā, jūs varat sasniegt apgaismību vienā īsā dzīves laikā.

Tādēļ tibetiešu budisms ir pilnīgs, tas ir ko Buddha mācīja. Tādēļ tas ir brīnumu brīnums, ka mēs esam sastapuši tibetiešu budismu, kas aptver visas Buddhas mācības un ceļu. Tādēļ jūs visi esat vislaimīgākās būtnes.

Dziļi no manas sirds, ar saliktām rokām, es patiesi lūdzu jūs visus mācīties un meditēt cik vien iespējams. Bet nemācaties tikai intelektuālai saprašanai, mācaties cik vien iespējams praktizēt Dharmu ikdienas dzīvē.

Dharmas sirds ir bodhičitta un tādēļ jūsu attieksmei arī būtu jākļūst tādai. Tādēļ, novēliet savus labos nopelnus visām dzīvajām būtnēm, pūlaties ko vien jūs dariet un novēliet visām dzīvajām būtnēm. Tas ietver draugus, ienaidniekus un svešiniekus. Studējot Pakāpenisko Ceļu (lam-rim) jūs sapratīsiet kā to darīt. Tā ir vissvarīgākā lieta. Un jūs variet meditēt par tukšumu katru dienu. Lasiet pakāpeniskā ceļa nodaļu par uzticēšanos skolotājam. Lasiet, studējiet un meditējiet katru dienu par iepriekš minēto, kamēr jūs iegūstiet zināmu stabilu izpratni redzēt skolotāju kā Buddhu.

Pēdējais padoms ir, nekad nedomājat „ Es dzīvošu daudzus gadus”, tā būtu sekošana pastāvības jēdzienam! Šī dzīve ir līdzīga pagājušās nakts sapnim, ļoti īsa, vai līdzīga zibenim debesīs, tā parādās un ir jau zudusi. Tādēļ, ielieciet visas pūles Dharmā, kā es to iepriekš paskaidroju.

Jūs arī sastapsiet problēmas. Tādās reizēs pielietojiet bodhičittu, pareizo uzskatu (tukšumu) un pacietību. Kad sastopiet problēmas, pielietojiet Dharmu lai rastu mieru jūsu sirdī un otra cilvēka sirdī. Dažkārt, ja patreiz nav miera, jūsu metode var ienest augstāko mieru otra cilvēka un jūsu sirdī un apziņā.

„Universal Education”, jeb „Essential Wisdom” [Essential Education, Foundation for Developing Compassion and Wisdom] aprakstā es devu padomu, pašu kodolu padomu, ka praktizējot labestību, ne tikai pret cilvēkiem, bet arī pret dzīvniekiem, dienu un nakti, vienmēr, ir tā metode, kas sagādā mieru visām dzīvajām būtnēm, arī dzīvniekiem. No tā jūsu dzīvē, jūsu sirdī vienmēr ir miers, dienu un nakti, visādos apstākļos, grūtos laikos un labos laikos. Vienas pozitīvas darbības rezultātā rodas laime, laimīgs rezultāts 100,000 dzīvēs no šīs vienas labestības vienai dzīvai būtnei.

Tagad, šeit jūs praktizējat labestību nepārtraukti. Jūs varat iedomāties, ka rezultātā jums būs neiedomājams miers un laime nepārtraukti, šinī dzīvē un nākošajās dzīvēs, tas viss no jūsu līdzcietības un labsirdības. Nekavējoties, katru dienu jūs aplaimojat daudz cilvēkus; katru dienu, nedēļu, mēnesi; kur vien jūs ceļojat, kur vien jūs dzīvojat.

Kad jūs redziet, ka citiem notiek kaut kas labs, piedomājat cik tas ir brīnišķīgi, ka viņiem ir šī laime, šie panākumi. Ja kādam ir skaista māja, auto, ģimene, draugi, tad jūs par to priecājaties. Ja kādam ir panākumi komercdarbībā, jūs priecājaties. Pamatā, šī persona ir ļoti laimīga, un jūs domājat – cik tas ir brīnišķīgi. Ja viņam ir laba izglītība, laba Dharmas izpratne, un viņš to pielieto aizvien vairāk, ja viņam ir skaists ķermenis, par to visu jūs priecājaties. Tas tieši nepielieto karmu, bet praktizējot laipnību un priecājoties par citu panākumiem jūs uzkrājat tik daudz nopelnus kā bezgalīgās debesis. Priecāšanās ir vieglākais veids kā uzkrāt nopelnus. Jūs uzkrājat visus nopelnus. Tādā veidā jūs vienmēr veidojiet cēloņus laimei un visu laiku dodiet savai dzīvei nozīmi. Jūs padariet savu dzīvi labvēlīgu sev un visām dzīvajām būtnēm. Vienmēr kad cilvēki redz jūs vai atceras jūs, tur valda prieks. Kad viņi jūs redz, viņu prāti ir vienmēr priecīgi.

Kad jūs priecājaties par kādu, kura apziņas līmenis ir zemāks par jūsējo, tad jūsu nopelni dubultojas. Ja viņš ir tanī pašā līmenī kā jūs, tad jūs uzkrājat tādus pašus nopelnus. Ja viņš ir augstākā apziņas līmenī, tad jūs saņemiet pusi nopelnu. Piemēram, ja kāds, kuram nav bodhičittas atklāsme priecājas vienu dienu par bodhisattvas nopelniem, tad tā persona uzkrās pusi no nopelniem ko vienā dienā uzkrātu bodhisattva. Es šeit runāju par to, cik daudz nopelnu jūs uzkrātu bez priecāšanās, kas paņemtu 23,000 gadus. Bet ja jūs priecājaties, tad jūs uzkrājat to pašu nopelnu daudzumu vienā sekundē, tādēļ jūs redziet, ka prieks ir vieglākais veids kā dzīvē uzkrāt daudz nopelnus.

Tagad jūs varat priecāties par viena bodhisattvas nopelniem. Neticami, neticami! Bet bodhisattvas nav tikai viens, viņi ir neskaitāmi, tādēļ uzkrāto nopelnu daudzums ir neaptverams, par to domājot var zaudēt samaņu! Ir neskaitāmi bodhisattvas un dzīvās būtnes, tā jūs varat iedomāties cik daudz nopelnus jūs uzkrājiet!

Kā ir teikts tekstā Trīs galvenie ceļa aspekti, atsakoties no pieķeršanās un vēlmēm viss kļūst ļoti tīra Dharma. Katru reizi kad jūs to praktizējat, viss kļūst ļoti tīra Dharma. Tādēļ, katru reizi kad jūs atsakāties no maldiem, viss kļūst tīra Dharma. Katru reizi kad jūs atsakāties no pieķeršanās un vēlmēm, viss kļūst tīra Dharma. Pieķeršanās un vēlmes noved tikai pie ciešanām. Pasaulē ir tik daudz cilvēku, tur ir daudz ciešanas organizācijās, valstīs, utt. sekojot vēlmēm un nepraktizējot apmierinātību. Daudz cilvēku ir iesaistīti nelegālās aktivitātēs un nonāk cietumā. Viņiem ir daudz jācieš, un viņi padara daudz cilvēkus nelaimīgus. Viņus soda un nogalina. Tādēļ atteikšanās no pieķeršanās un vēlmēm ir viens veids kā ievest mieru un laimi jūsu dzīvē, jūsu sirdī un rast iekšējo mieru.

Ja kāds jums dara ļaunu tad piedodiet viņam. Otra persona tūliņ iegūs lielu mieru un laimi, un arī jūs iegūsiet mieru un laimi. Bet lielākā daļa cilvēku tādās reizēs kļūst dusmīgi un cenšas viņiem nodarīto ļaunumu atdarīt. Rezultātā, otras personas piederīgie un draugi atkal darīs jums ļaunu. Šī persona darīs jums ļaunu 500 reizes, un ne tikai kad jūs esiet cilvēka ķermenī. Tā no šīs negatīvās karmas, kad jūs atdarījāt ļaunu otrajai personai, tā persona atkal darīs jums ļaunu vai nogalinās jūs 500 reizes. Tas sagādās jums bezgalīgas ciešanas. Tā ir viena pilna negatīva karma kam ir četri aspekti: 1. pamats, 2. doma, 3. darbība un 4. mērķis.

Ja visi četri aspekti ir izpildīti, jūs varat saņemt četrus ciešanu rezultātus:
1. Nogatavošanās aspekta rezultāts – daudzu biljonu gadu pārdzimšana zemākās pasaulēs,
Un trīs ciešanu rezultātus cilvēku pasaulē:
2. Sekas līdzīgas cēlonim – citi jūs nogalinās,
3. Piemītošs rezultāts attiecībā uz vietu – lai ari kāds jūsu uzskats, tas ir slikts, parādība ko jūs redziet, ir slikta, jums jādzīvo putekļainā vietā, zāles un ēdiens kļūst kaitīgi un var nodarīt ļaunu, var izsaukt slimības vai nāvi,
4. Jūs radiet sekas līdzīgas cēlonim – jūs atkal nogaliniet tādēļ, ka jūsu apziņas plūsmā ir atstātas pēdas no iepriekšējās nogalināšanas, un tādēļ jūs atkal un atkal atkārtojiet negatīvo karmu.

No tā jūs redzat kā viena negatīva karma šodien, sagādā tik daudz ciešanu. Ja jūs padomājat cik daudz negatīvas karmas jūs radījāt ar jūsu prātu, runāšanu un ķermeni vienā dienā, tad cik daudz jūs radīsiet vienā nedēļā, mēnesī, gadā. No jūsu dzimšanas un vēl vairāk, no bezgalīgām pārdzimšanām ir radīta negatīva karma kas nav attīrīta, nav nobeigta to pārdzīvojot. To visu pārdomājot, jūs patiesi izjutīsiet, ka jūs nedrīkstiet atļaut vienu negatīvu karmu jūsu tuvumā! No tā jūs redzat cik piedošanai ir neiedomājamas spējas. Tā attur jūs no ļaundarības citiem ar prātu, runāšanu un ķermeni, un citus no ļaundarības jums. Bez tam, daudzi cilvēki, draugi, ģimene utt., kuriem ir sakari ar jums, neiesaistīsies negatīvās karmās. Tik daudz cilvēku un visiem ir savstarpēji sakari šinī pasaulē.

Nākošais punkts,- ja jums gadās nodarīt kādam ļaunu, izdarīt kādu kļūdu, tad tūliņ atvainojaties lai tā persona nedusmotos uz jums un neciestu. Ja jūs tūliņ atvainojaties, tad tā persona nedusmosies un jutīsies atvieglota. Ja jūs varat praktizēt šādā veidā, tas dos ārkārtīgi labus rezultātus.

Nedusmojaties! Uzturiet mieru savās sirdīs. Tad ja jūs praktizēsiet šādā veidā ar pacietību, jūs sagādāsiet laimi visām dzīvajām būtnēm. Ne tikai jūsu piederīgajiem, bet visiem cilvēkiem jūsu darba vietā. Ne tikai šinī zemē vai šinī pasaulē, bet pēc šīs dzīves visām dzīvajām būtnēm. Šinī pasaulē ir daudz cilvēku, kuri savā laikā nogalināja daudzus miljonus cilvēku. Mao Tse Tungs, Hitlers, Staļins un daudzi citi. Ja iespējams, katru dienu noskaitiet kādu no lam-rim lūgšanām, piem.: Pamats visām labajām īpašībām, Trīs galvenie ceļa aspekti, Pakāpeniskais ceļš uz apgaismību. Katru reizi kad jūs noskaitiet vienu no šīm lam-rim lūgšanām, tas pozitīvi ietekmē jūsu prātu.

Vēl cita lūgšana ko jūs varat skaitīt ir lam-rim lūgšana, kas ir atrodama jūsu dievības garās liturģijas (sadhanas) beigās, tā ietver visas parastā un tantriskā ceļa pakāpes. Tā iedēsta sēklu visātrākajam ceļam uz apgaismību. Tā tuvina jūs atbrīvošanai no samsāras un apgaismībai.

Tas ir mans ļoti īss, bet svarīgs padoms jums kā vadīt jūsu dzīves labdarīgā veidā lai jums nebūtu nožēla tagad un nākotnē – tikai svētlaime un prieks. Jūsu dzīve ies ātri tikai uz augšu, nevis uz leju tādēļ, ka jūs izprotat uzticības nozīmi skolotājam (guru), pareizi uzticoties tikumīgajam draugam bez kļūdām un izveidojot bodhičittu, augstāko labsirdību.

Mana mīlestība un lūgšanas jums visiem, kuri nāciet tagad un kuri nāksiet nākotnē.

Lāma Zopa Rinpoče
Pēcvārds: 2008. gada, 20. februārī, Dharamsālā, Indijā.

Pierakstīja Cien. Eimija Millere, rediģēja Klēra Isita.
Latviski pārtulkoja Jānis Balodis, 2008. gada aprīlī, Austrālijā.