FPMT

Lamas Zopas Rinpočes teiktais par FPMT:

“FPMT ir ļoti laimīga, neticami laimīga, tādēļ, ka mums ir daudz kvalificēti skolotāji, pastāvīgi centru skolotāji, kuri ir pavadījuši viņu dzīvi klosterī dzīvojot pēc ētikas un morāles principiem, sargājot viņu solījumus, viņu prātus. Studējuši plašo un daudzpusīgo budisma filozofiju, kā, visu ceļu uz apgaismību, četras augstās patiesības utt. Viņi ir ne tikai izglītoti un gudri, bet arī dzīvo praktizējot šo gudrību – tas mums ir ļoti svarīgs morāls priekšnoteikums. Tādēļ mūsu organizācija ir ļoti laimīga, ārkārtīgi laimīga. Ja jūs palūkojaties uz citiem, neskaitot tos, kuri nav buddhisti, bet pat citas buddhistu organizācijas, ja jūs novērojat tās, tad jūs varat saprast cik laimīgi mēs esam, ka mums ir daudz kvalificēti skolotāji, un līdz ar to, iespējas augsta līmeņa studijām. Šādā veidā mēs varam pakalpot visai pasaulei, dzīvajām būtnēm, ar mūsu Dharmas zināšanām un pielietošanu mēs varam apgaismot citas dzīvās būtnes, atbrīvot citus mācot viņiem Dharmu, iededzot Dharmas gaismu viņu sirdīs. Tumšos prātos, kur valda neziņa, mēs nesam Dharmas gaismu un gudrību. Es domāju, ka tas ir labākais pakalpojums ko mēs varam sniegt citām būtnēm un visai pasaulei.

Visa globālā problēma ir tā, ka neziņas dēļ, mēs neizprotam Dharmu. Mēs neizprotam karmu, mums trūkst laba sirds. Visām šīm problēmām, vai mēs runājam par vietējo vidi, par globālajiem klimata apstākļiem, kad aukstā vieta kļūst silta un tamlīdzīgi, ir arī karmas ietekme. Pamata cēlonis visam ir neziņa un savtīgs prāts. Visa problēma ir, ka tas radās no tā. Tādēļ, es domāju, ka, mācoties budismu un pielietojot to, sevišķi lam-rim, integrējot visas 84,000 mācības, visu plašo Buddhadharmu, tā ir vislabākā, visbagātākā, visnozīmīgākā dzīve pasaulē. Tā ir īstā atbilde pasaules problēmām.

Tātad, ko šie centri dara: mēs paši mācamies, praktizējam un sniedzam gudrību citiem, mācam Dharmu, izprast karmu, bodhičittu utt., es domāju, ka tas ir tas labākais. Mācoties to, būtnes sasniedz atbrīvošanos, pilnīgu atbrīvošanos no visiem samsāras ciešanu okeāniem un sasniedz apgaismību. Tas ir uz kurieni mēs viņas vadam. Tādēļ mūsu aktivitātes, viss ko mēs darām viņu labā, ir ļoti steidzams, tas ir kritisks stāvoklis, vissvarīgākā lieta mums un citām dzīvajām būtnēm.

Mēs esam ļoti laimīgi, ka mums ir skolotāji, kuri nav tikai gudri cilvēki vārdos, bet arī darbos, kuri dzīvo praktizējot šo gudrību. Ar patiesām sirdīm, ar labām sirdīm, tās ir ļoti svarīgas skolotāja īpašības, ļoti labs paraugs mācekļiem un viņu iedvesmai mācīties un iedvesmu dziļai un tīrai Dharmas izpratnei un praktizēšanai. Galvenais nolūks, kādēļ es to visu pieminu, ir lai mēs saprastu cik laimīgi mēs esam. Mums ir jāsaprot un jāatceras, ka FPMT ir ļoti laimīga, tā ir vissvarīgākā lieta – bez kvalificēta skolotāja nekas nenotiek, neko nevar izveidot, tas ir galvenais ko es vēlos uzsvērt kad mēs esam šeit sapulcējušies.

FPMT ir apmēram 38 gešīs – ziemā mums bija sanāksme Sarnatā, Indijā, protams, visi nevarēja ierasties. Visi 38 gešīs, kuri kalpo organizācijā, ir larampa gešīs, viņi ir studējuši klosterī un sekmīgi nobeiguši daudzpusīgās mācības ar larampa grādu. Nevis kā es – Solu Kumbu Mikī Mouse! Tādēļ es vienmēr jūtu, ka FPMT organizācija ir ļoti laimīga, ka tai ir kvalificēti skolotāji.

Es esmu priecīgs par organizācijas izglītības līmeni. Iemesls kādēļ es to šeit saku ir tas, ka mums ir cilvēki no Starptautiskā Biroja un dažādām citām vietām, kuri daudzus gadus ir darījuši lielu darbu, tie ir mūsu ‘vecie’, piedzīvojušie studenti. Es esmu ļoti priecīgs kā mācības patreiz norit mūsu organizācijā, tas ir vairāku gadu izveides rezultāts. Tagad Lamas Congkapas Institūtā, Itālijā, mums darbojas astoņu gadu Maģistra Programma, un es domāju, ka Holandē arī sāks šo programmu Gešī Sonama Gjaltsena vadībā. Es vēlētos, ka arī citi centri sāktu šo astoņu gadu programmu, vai piecu gadu un divu gadu programmas. Lamas Congkapas Institūtā darbojas arī divu gadu programma, un kopš visi jau ir tur, tad tas ir ļoti viegli izdarāms. Piecu gadu programma darbojas pilsētu centros, kur ir grūti to izdarīt divos gados. Tas notiek daudzās vietās, un es esmu priecīgs par to, jo tas ir liels panākums. Lai gan mums ir daudz centru, kur mācības ir notikušas daudzus gadus, visas mācības – filozofija, lam-rim, lodžong utt., atkārtotas atkal un atkal, bet izveidojot studiju programmu, panāk to, ka studenti pievēršas studijām nopietnāk, iemācās un nobeidz attiecīgos tekstus, skaidrākai un dziļākai buddhistu filozofijas izpratnei, kas ir nepieciešama viņu pašu garīgajiem sasniegumiem, atklāsmēm un apgaismībai. Šāda dziļa un skaidra izpratne ir arī ļoti nepieciešama lai mācītu Dharmu citām būtnēm, sevišķi tiem, kuri ir spējīgi mācīt citus lai piepildītu to vēlmes, bet kuriem ir savādāks inteliģences līmenis. Kas attiecas uz izglītību, tad es esmu ļoti apmierināts ar to kā FPMT patreiz darbojas.

Materiālā plāksnē mums arī ir bijuši labi panākumi. Daudzus gadus mums bija lielas grūtības, daudz problēmas, jo mums nebija pieredzes uzņēmējdarbībā. Mums bija daudz jauni studenti, kuri ieradās Nepālā un Indijā, un kuri ieguva ļoti daudz no Kopānas kursiem. To ko viņi ieguva savām sirdīm, viņi vēlējās dot arī citiem rietumos, rādīt dzīves nozīmi, bet tas prasīja līdzekļus. Daudziem bija labas sirdis un domas, bet nebija pieredzes komerciālā dzīvē, kā rast līdzekļus jaunām grupām un centriem. Cīnoties ar lielām grūtībām, viņi iesāka dažādus tirdznieciskus darījumus, bet dažkārt cieta lielus zaudējumus, jo nebija attiecīgo komerciālo zināšanu un pieredzes. Bet tagad, tas, kas ir izveidots, darbojās labi. Daudzi cilvēki dažādos laikos pielika lielas pūles un daudz laika mūsu organizācijā un dažādos centros lai rastu papildus ienākumus garīgajam darbam. Atcerēsimies, ka visas šīs problēmas un panākumi nav īsti un neatkarīgi eksistējoši, lai gan mums tas tā šķiet! Tā daudzi vecākie studenti ar savu pieredzi studiju grupu un centru veidošanā, daudzus gadus ir ielikuši lielas pūles šinī darbā. Daudzi dara to vēl tagad, un rezultātā mēs esam varējuši palīdzēt daudzām būtnēm. Ļoti daudz cilvēku ir ieguvuši no Dharmas mācībām visos centros, viņi ir spējuši tuvoties atbrīvošanai un apgaismībai mācoties vairāk Dharmu, vairāk praktizējot, attīrot viņu prātus un atstājot pozitīvas sekas apziņas plūsmā.

Protams, visā procesā būs arī deģenerācijas gadījumi, kad cilvēks īslaicīgi kļūst sliktāks, bet visumā mūsu organizācijā es redzu, ka cilvēki kļūst sirsnīgāki, gudrāki. Tas ir ko es redzu, daudzus gadus novērojot vecos studentus, un tādēļ es esmu ļoti priecīgs par viņu labajām sirdīm. Tas ir ko mums īsti vajag, tas ir kas palīdz visai pasaulei, un visām būtnēm īsā laikā sasniegt apgaismību.

Es jums ļoti pateicos.”

Pēcvārds: Izvilkums no Lamas Zopas Rinpoče. mācības, pirms un pēc Guru Pūdžas Ce Čen Lingā, San Francisko, ASV, 26.aprīlī, 2007.gadā.
Pārrakstīja Sāra Vureka, rediģēja Klēra Isita, latviski tulkoja Jānis Balodis.