Tāras prakse

green-tara-retreat-india (1)Tibetas budisma tradīcijā Tārai ir ļoti svarīga nozīme. Leģenda vēstī, kad Līdzjūtības Buda Čenrēzig (Avalokitešvara) bija nonācis pilnīgā bezspēcībā nevarot visiem cietējiem palīdzēt pat ar savām 1000 rokām, no viņa asarām dzimusi skaistā Tāra. Viņas spēkos ir palīdzēt visiem.
Gleznojumos attēlota ar pusizstieptu labo kāju, jo vienmēr gatava doties palīgā atvieglot un atrisināt samezglotos apstākļus ikvienam, kas TĀRU lūdz.